power data recovery 7 full

Tặng miễn phí key Power Data Recovery 7 – Khôi phục dữ liệu xóa, ghost nhầm hiệu quả nhất

Power Data Recovery là ứng dụng hữu ích giúp bạn tìm kiếm và phục hồi các dữ liệu bị mất hoặc bị xóa trên các phân vùng FAT, NTFS. Ngoài ra, chương trình còn có khả năng phục hồi các dữ liệu từ bên trong các phân vùng bị lỗi hoặc không thể truy cập được.